haleluja (JKI-J)

haleluja (hebr. chvalte Jahva) Žalmový chvalozpěv, který se objevuje v Ž 146 až 150. Zmíněné texty se odtud nazývají halelové žalmy.

Viz též: aleluja (JKI-K)

Bedřich Nosek