ibn Ezra, Moše ben Ja´akov (JKI-J)

ibn Ezra, Moše ben Ja´akov (arab. Abú Hárún Músá; 1070-1139) Básník a filosof špan.-žid. školy. Sepsal více než 250 náb. poetických skladeb, mezi nimi k Roš ha-šana, Jom kipuru a četné kajícné modlitby. Zajímal se též o teorii básnického umění, jak vyplývá z jeho arab. sepsaného spisu Kitáb al-muhádara wa al-mudhákara (Kniha výkladů a vzpomínek). Svými fil. názory se řadí k novoplatonismu. Zákl. myšlenkou jeho fil. systému je představa člověka jako mikrokosmu.

Bedřich Nosek