Roš ha-šana (JKI-J)

Roš ha-šana (hebr. hlava roku) Žid. Nový rok, který se slaví 1. a 2. dne měsíce tišri (září, říjen) a stojí na počátku deseti dní pokání (aseret jmej ha-tšuva), končících Dnem smíření (Jom kipur). Je mu připisován charakter soudného dne, proto se též nazývá Den soudu (Jom ha-din). Podle talmudické tradice jím začíná období, v němž Bůh rozhoduje o osudu každé lidské bytosti. Charakteristickým rysem svátku je troubení na šofar; proto je označován i jako Den troubení (Jom tru’a) nebo Upamatování troubením (Zichron tru’a). Liturgie svátku má kajícný charakter a podrobné předpisy o jeho dodržování jsou obsahem talmudického traktátu Roš ha-šana. V něm se také nachází rabínská tradice, podle níž byl na R.š. stvořen svět.

Bedřich Nosek