ibn Tibon, Šmu’el ben Jehuda (JKI-J)

ibn Tibon, Šmu’el ben Jehuda (asi 1160-asi 1230) Pokračovatel v překladatelské činnosti svého otce Jehudy ben Ša’ula ibn Tibona. Překladem Maimonidova fil. spisu More nevuchim (Průvodce zbloudilých) položil základy fil. hebrejštiny; přeložil i Maimonidův komentář k Pirkej avot (Kapitoly otců) s úvodem Šmona prakim (Osm kapitol). Jeho vlastním dílem je komentář k bibl. knize Kohelet (Kazatel).

Bedřich Nosek