Pirkej avot (JKI-J)

Pirkej avot (též jen Avot; hebr. Kapitoly otců) Jediný zcela etický traktát Mišny obsahující etické a morální výroky tanaitů, učenců a duch. vůdců nazývaných avot ha-olam, proto též název Avot. P.a. má celkem 5 kapitol, jejichž obsahem jsou zákl. principy rabínského judaismu; později byla připojena ještě 6. kapitola zv. Kinjan Tora (Nabytí Tóry), jejímž obsahem je chvála božího zákona. Traktát je zařazen do 4. mišnického oddílu Nezikin (Škody), který má čistě práv. charakter. Maimonides, který k traktátu sepsal úvod nazývaný Šmona prakim (Osm kapitol), odůvodňoval toto umístění tím, že soudcové, než začnou soudit, se mají seznámit s morálními a etickými zásadami. Původně asi P.a. tvořily úplný závěr Mišny. V synagoze se čtou šest šabatů mezi Pesachem a Šavu’ot. Již od 16. stol. byly překládány do latiny a dalších evrop. jazyků.

Bedřich Nosek