ikos (JKI-K)

ikos (řecky oikos) V pravoslaví círk. zpěv určený k oslavení světce či události z jeho života. Obsahem i způsobem přednesu je i. shodný s kondakem, je ale delší; kondak vyjadřuje téma a i. jej rozvíjí, proto se vždy čte po kondaku.

Pavel Boček