imprimatur (JKI-K)

imprimatur (lat. nechť se tiskne) V římkat. církvi schválení vydání náb. knihy círk. autoritou. I. bývá vytištěno na konci nebo začátku knihy a je spojeno se jménem biskupa-ordináře; i. zaručuje, že dílo je v souladu s oficiální círk. naukou. Zásady pro udělení i. obsahuje Codex iuris canonici.

Pavel Spunar