instituty zasvěceného života (JKI-K)

instituty zasvěceného života Název římkat. círk. společenství, který v současné době nahrazuje historické označení řeholních řádů a kongregací. 1. Řeholní i.z.ž. zavazují své členy k zachovávání chudoby, čistoty a poslušnosti složením veřejných řeholních slibů, profese. Žijí společným životem a nosí hábit. 2. Sekulární i.z.ž. umožňují svým členům žít podle evangelia ve světě; přijímají jiné posvátné závazky než sliby, nemusí žít společným životem, užívají občanský oděv. Patří k nim i. papežského práva, které byly schváleny Apoštolským stolcem, nebo i. diecézního práva, které byly zřízeny biskupem.

Helena Pavlincová