jarcajt (JKI-J)

jarcajt (též jorcajt; jidiš, z něm. Jahreszeit – roční období, sezóna) Výročí úmrtí blízkého příbuzného. Během j. přednáší mužský potomek kadiš a může vést jako šliach cibur všednodenní bohoslužbu. Dále je poctěn vyvoláním k Tóře (alija la-Tora) buď o šabatu předcházejícím j. nebo přímo o j., pokud připadne na pondělí nebo čtvrtek, kdy se v synagoze čte z Tóry část týdenního oddílu, připadajícího na následující šabat. Součástí j. je i návštěva hrobu a zažehnutí vzpomínkového světla, jarcajtové svíce, nazývaného hebr. ner nešama nebo ner zikaron.

Bedřich Nosek