kádiríja (JKI-I)

Dervíšové používali ke svým mystickým praktikám různé náčiní (kordíky k sebezraňování, tornu, růženec), jež se využívalo jako řádové symboly a emblémy. Emblém mystického řádu kádiríja, který založil šajch Abd al-Kádir Džílání.

kádiríja Mystické bratrstvo založené podle tradice Abd al-Kádirem Ibn Abí Sálihem Džangídóstem z Gílánu (1077-1166). Má některé nekonvenční prvky: zakl. nepatřil k mystikům, neoblékal oděv mystiků, nýbrž álimů (znalců islám. teologie a práva), jeho bratrstvo si nevytvořilo pevně stanovenou a pro členy závaznou cestu k poznání Boha (taríka). K hl. svátkům patřil den oslavující Gíláního. On sám přitahoval stoupence svým veřejným působením. Přesto je k. roztříštěná na řadu skupin, z nichž některé prokazují svému zakladateli pocty náležející Bohu. Centrem k. je Bagdád, kde je Abd al-Kádir pochován. Jeho stoupenci nosí malé plstěné čapky se zelenou růží, třemi řadami lístků a arab. písmenem káf. K. dnes patří k nejrozšířenějším súfijským taríkám se stoupenci v Iráku, Pákistánu, Egyptě, v záp. a sev. Africe i na Balkáně.

Miloš Mendel