kánon (JKI-K)

kánon (řec. kanón – rákos, měřítko, pravidlo) Souhrn autoritativních (inspirovaných) spisů židovství a křesťanství (bible), užívaných při bohoslužbách. V širším smyslu se k. nazývá jakýkoli závazný text nebo soupis.

Viz též: kánon (JKI-J)

Pavel Pokorný