křišťálová noc (JKI-J)

křišťálová noc (něm. Kristallnacht) Masový nacistický pogrom, který proběhl v noci z 9. na 10. listopadu 1938 v Německu a Rakousku. Název k.n. získal podle množství rozbitého skla z výkladních skříní žid. obchodů. Záminkou k jeho zorganizování byl atentát na něm. diplomata Ernsta von Ratha, který 7. listopadu 1938 spáchal v Paříži žid. mladík polského původu Herschel Grynszpan. Během promyšlené akce, která byla řízena nejvyššími nacistickými představiteli, ale navenek měla působit jako spontánní projev lidového hněvu, byly ničeny žid. obchody a majetek, zapalovány a demolovány synagogy. Desítky Židů zahynuly a kol. 30 000 jich bylo pozatýkáno a odvlečeno do koncentračních táborů. K.n. byla součástí plánu arizace žid. majetku a vyřazení Židů z ekon. života. Urychlila poslední vlnu žid. emigrace z Německa a Rakouska (alija) před zahájením systematické genocidy (holocaust).

Dalibor Papoušek