kůr (JKI-K)

kůr (z řec. choros – místo pro tanec, sbor [pěvců a tanečníků], zástup) 1. Chór. 2. Kruchta, empora; vyvýšené místo v kostele na sloupech nebo pilířích, kde bývají umístěny varhany a kde se provozuje zpěv církevní a hudba. K. bývá umístěn nad záp. předsíní nebo nad bočními loďmi kostela. Ve vých. církvích slouží jako oddělený prostor pro ženy. 3. V obecném (nejčastěji náboženském) smyslu sbor, např. zpěvácký, literátský, andělský apod.

Dalibor Papoušek