kancionál (JKI-K)

Kancionál bratrský (kralické vydání z r. 1576)

kancionál (z lat. cantio – zpěv) Zpěvník obsahující uspořádaný svod kostelních písní. K. vznikaly ve středověku a často byly bohatě iluminovány. Později našly uplatnění v tzv. literátských bratrstvech; velkou pozornost věnovaly k. nekatolické církve v čes. zemích, zejm. kališnícijednota bratrská.

Pavel Spunar