kališníci (JKI-K)

kališníci Vyznavači oprávněnosti přijímání těla a krve Kristovy (eucharistie) pod obojí způsobou (sub utraque specie) laiky. V užším smyslu frakce umírněných husitů (utrakvismus), kteří dosáhli splnění svého požadavku tzv. kompaktáty (1433), stvrzenými 1436 v Jihlavě legáty kat. církve (basilejského koncilu).

Pavel Spunar