katecheze (JKI-K)

katecheze (z řec. katécheó – vyučuji) Poučení, kterého se v prvotní církvi dostalo kř. katechumenům připravujícím se ke křtu. Názvu bylo též užíváno pro knihy obsahující příslušné instrukce.

Pavel Spunar