katechumen (JKI-K)

katechumen Dospělá osoba, která se připravuje na přijetí křtu, a proto se vzdělává v kř. víře. Katechumenát (tříletý, posléze jednoroční) se nejvýrazněji uplatňoval ve 4.-5. stol. Po změně postavení křesťanství ve společnosti se prosadil křest dětí, jejichž výchovu mají na starosti rodiče a kmotři. V pravoslaví se k. směli účastnit pouze první části svaté liturgie (tzv. liturgie katechumenů). V římkat. církvi bylo po druhém vatikánském koncilu obnoveno označení k. pro dospělého křtěnce.

Pavel Boček