katedrála (JKI-K)

katedrála (z řec. kathedra – trůn) Od 10. stol. název pro hl. chrám diecéze; pojmenování odvozeno podle toho, že v kostele je biskupské křeslo (trůn).

Pavel Spunar