katolické listy (JKI-K)

katolické listy Novozákonní epištoly určené pro všechny křesťany; společný název pro list Jakubův, dvě epištoly Petrovy, tři Janovy a epištolu Judovu, užívaný od 4. stol.

Pavel Pokorný