křesťan (JKI-K)

křesťan Pův. označení následovníků Ježíše Krista (řec. christianoi) dané jim helénistickým (pohanským) okolím podle jména jejich „kultovního hrdiny“. Podle Sk 11, 26 se tak stalo v syrské Antiochii v době misijního působení Pavla z Tarsu. V pův. významu Ježíšova přídomku byl k. každý, kdo v něm vyznal Ježíše jako mesiáše (hebr. maši’ach, řec. christos). V nové době je k. obecně vymezován každou formou víry a kultu, která se vztahuje k hist. křesťanství. Obecnou spojnicí minulých i souč. forem křesťanství tak může být pouze nespecifikovaná víra v Krista, nabývající v některých případech podoby volného odkazu na kř. kulturní tradici či příslušnost ke kř. kultuře v nejširším slova smyslu (kvakeři, unitáři).

Viz též: křesťané (JKI-I)

Dalibor Papoušek