klauzura (JKI-K)

klauzura (z lat. clausum – závora) 1. Část kláštera nepřístupná osobám jiného pohlaví. V k. býval umístěn dormitář nebo samostatné cely, refektář apod. 2. Odloučenost jedince od světa, uzavření (zvl. v klášterní samotě).

Helena Pavlincová