refektář (JKI-K)

refektář (z lat. refectorium – jídelna) Jídelna v klášterech, řádových domech nebo bohosloveckých seminářích. V r. bývá umístěna vyvýšená katedra, odkud určený řeholník nebo seminarista čte při jídle.

Pavel Spunar