klerik (JKI-K)

klerik (z řec. kléros – los, losem vybraný) 1. Římkat. duchovní, příslušník kléru. 2. Student kat. bohoslovecké fakulty, bohoslovec.

Dalibor Papoušek