klérus (JKI-K)

klérus (z řec. kléros – poslání) Souborný název pro římkat. duchovenstvo, tj. pro biskupy, knězejáhny, sloužící věřícím laikům.

Viz též: hierarchie

Pavel Spunar