kompletář (JKI-K)

kompletář (lat. completorium) Večerní, závěrečná modlitba v poslední modlitební době (hora completa) každodenních círk. hodinek.

Viz též: breviář

Dalibor Papoušek