breviář (JKI-K)

breviář (z lat. breviarium – krátký výtah) Název pro soubor modliteb v římkat. církvi, jež je povinen modlit se každý duchovní a řeholník (řehole); modlí se je i někteří laici. Tyto modlitby se nazývají též hodinky, protože se člení do osmi částí s ohledem na denní dobu. Mají různou žánrovou povahu: žalmy, čtení ze sv. Písma nebo círk. otců, modlitby, hymny, antifony, verše. B. je také kniha obsahující příslušné modlitby pro celý rok; b. v tomto smyslu se začaly konstituovat v 11. stol.; dnešní podobu určila liturg. reforma po druhém vatikánském koncilu.

Pavel Spunar