konkordance (JKI-K)

konkordance (lat. concordo – souhlasím) Soupis slovně nebo věcně shodných míst v určitém textu nebo souboru textů. Biblická k. je soupisem bibl. slov a jmen, s odkazy na místa v bibli, kde se vyskytují; nejrozsáhlejší česká bibl. k. od M. Biče a J. B. Součka (Biblická konkordance I-III, Praha 1954-1967) obsahuje i původní hebr. a řec. ekvivalenty českých bibl. výrazů.

Pavel Pokorný