konstantinovský obrat (JKI-K)

konstantinovský obrat Období v dějinách církve a teologie, kdy se připravuje a posléze dokončuje proměna křesťanství z náboženství trpěného v náboženství zprvu rovnoprávné s jinými náboženstvími, a konečně náboženství státní. V dalším významu označuje spojení křesťanství se státem a jeho proměnu v oficiální ideologii. Proces začíná vládou císaře Konstantina I. a dokončuje se za císaře Theodosia (347-395). Vyznačuje se ostrým postupem proti jiným (tzv. pohanským) náboženstvím, ničením kulturních památek (Afroditin chrám v Jeruzalémě, chrám Venuše Syrské v Aface, Aeskulapova svatyně na Tiberském ostrově, Afroditin chrám v Heliopoli ad.), zvýhodňováním křesťanství (např. osvobození kléru od placení daní), zastavením podpory starým kultům (zrušení státní podpory na nákup obětních zvířat, financování řím. vestálek) a konečně také fyzickou likvidací jinověrců. Vítězství konstantinovského křesťanství ale ještě neznamenalo christianizaci řím. impéria, pouze mocenskou oficializaci nového náboženství a jeho výrazné materiální obohacení.

Břetislav Horyna