krev Páně (JKI-K)

krev Páně Křesťanství navázalo na magické pojetí krve jako léčivé a životodárné síly v chápání Kristovy krve jako symbolu utrpení a vykoupení, který se již v nejstarší době uplatnil zejména v rituálu eucharistie. Ve středověku byla úcta ke Kristově krvi posílena legendami o hledání grálu a kultem relikvií získávaných ze Svaté země prostřednictvím křížových výprav. Zjitřené prožívání Kristova utrpení našlo výraz v expresivních zobrazeních vrcholného středověku a baroka. V římskokatolické církvi byl 1849 ustaven svátek Nejsvětější krve Kristovy, slavený 1. července.

Dalibor Papoušek