manómaja kóša (Hind)

manómaja kóša [manomaya kośa] – dosl. „myslí utvořený obal“, tj. mentální „tělo“ čili složka osobnosti, schopná pojímat realitu na myšlenkové úrovni. Tento termín je používán ve védántové literatuře v rámci nauky o pěti složkách, z nichž sestává lidská osobnost, pro její složku racionální. Další složky jsou: ánandamaja, vidžňánamaja, pránamaja a annamaja (srovn. osobnost a duše).

Karel Werner