maskilim (JKI-J)

maskilim (sg. maskil; v bibl. hebrejštině člověk obdařený rozumem, Př 10, 5; od středověku označení a titul učence) V žid. osvícenství (haskala) označení stoupenců a žáků M. Mendelssohna. M. vystupovali proti tradičnímu ortodoxnímu judaismu a proti chasidismu, usilovali o emancipaci Židů, hlásali otevřenost evrop. kultuře, nahrazení jidiš hebrejštinou a moderními evrop. jazyky. Prostředkem pro dosažení jejich cílů byla výchova ve světských žid. školách.

Bedřich Nosek