mauna (Hind)

mauna – stav moudrosti; extatické vytržení; slib mlčení (srovn. muni).

Karel Werner