mennonité (JKI-K)

mennonité Protest. církev vyrostlá z tradic holandských novokřtěnců. Po pádu radikální komuny v Münsteru (1534-1535) ji na umírněných principech vybudoval Menno Simons (1496-1561), původně kat. kněz. Dnes je rozšířena především v Nizozemí, Německu, Rusku, USA a Kanadě.

Dalibor Papoušek