mezuza (JKI-J)

mezuza (hebr. zárubeň dveří, veřeje) Pergamenový svitek s vepsanými pasážemi Dt 6, 4-9 a 11, 13-21 (první dva odstavce vyznání víry Šema), který se v pouzdře připevňuje na pravou dveřní zárubeň. Na zadní straně pergamenového svitku je vepsáno boží jméno Šadaj (Všemohoucí) považované zároveň za akrostich výroku Šomer daltot Jisra’el (Strážce dveří Izraele). Toto jméno je zpravidla viditelné malým otvorem v pouzdře m. M. musí být opatřeny vchody do všech žid. domovů, budov a též do všech obytných místností. Věřící Židé se při příchodu a odchodu m. dotýkají a pronášejí předepsané požehnání. Existence m. je doložena již nálezy v Kumránu.

Bedřich Nosek