micva (JKI-J)

micva (pl. micvot; hebr. příkaz) Náb. přikázání, které je praktikující Žid povinen plnit. Původně tento termín označoval náb. příkazy v jejich celku, v pobiblickém judaismu se jím rozumí jednotlivé příkazy a zákazy. Celkem existuje podle tradice 613 m., z toho 248 kladných (micvot ase – konej) a 365 záporných (micvot lo ta’ase – nečiň). Poprvé se jejich soupis objevil ve spise Halachot gdolot z gaonského období.

Viz též: zákazy (JKI-I)

Bedřich Nosek