mohel (JKI-J)

mohel (z hebr. mul, mahal – obřezat) Specialista provádějící obřízku. Obřízku svého syna byl pův. povinen vykonat sám otec, avšak postupně se vyvinula praxe, podle které ji provádí školený muž nazývaný m. Doklady o existenci školených m. sahají do 2. stol., termín m. se objevuje od 4. stol. M. musí být zbožný Žid, pečlivě vyškolený nejen co se týče příslušného chirurgického zákroku, ale musí také ovládat veškerá náb.-práv. ustanovení týkající se obřízky, která jsou obsahem Šulchan aruchu, oddílu Jore de’a.

Bedřich Nosek