obřízka (JKI-J)

obřízka (hebr. brit mila – smlouva obřezání) Jeden ze zákl. předpisů judaismu, pozitivní příkaz vyplývající z Gn 17, 9-14, který vyžaduje, aby každému chlapci byla odstraněna předkožka pohlavního údu. O. je považována za viditelné znamení smlouvy mezi Abrahamem, zastupujícím lid Izraele, a Bohem. O. provádí osmý den po narození dítěte k tomu vyškolený muž zvaný mohel. Koná se buď v synagoze, nebo dnes již ve většině případů v porodnici či nemocnici. Při o. drží na klíně kmotr (hebr. sandek). Symbol. úlohu hraje prorok Elijáš, který se podle tradice zúčastňuje každé o. Během rituálu o. dostává chlapec i své hebr. jméno. O. je požadována i na každém konvertitovi mužského pohlaví (prosélyta).

Viz též: obřízka (JKI-K)

Bedřich Nosek