monoteismus (JKI-K)

monoteismus (z řec. monas – jednota, jednotka; theos – bůh) Uznávání jediného božstva či Boha spojené s odmítnutím jiných božstev; tím implicitně předpokládá existenci polyteismu. Typicky monoteistická náboženství jsou židovství, křesťanství a islám. Křesťanský m. je trinitární, tj. uznává jednu podstatu ve třech osobách božích. V dějinách religionistiky probíhal dlouhý spor o pojetí m. jako původní formy náboženství, aniž by se podařilo tento názor prokázat. Stejně neprůkazné však zůstalo i evolucionistické hledisko proklamující m. jako nejvyspělejší stupeň náboženství.

Viz též: jedinost boží (JKI-I)

Břetislav Horyna