monsignore (JKI-K)

monsignore (it., z franc. mon – můj a seigneur – pán) Čestný titul (Mons., Msgr.) či oslovení vyšších (arcibiskup, biskup) nebo nižších prelátů, udělovaný papežem zasloužilým duchovním.

Helena Pavlincová