monstrance (JKI-K)

monstrance (z lat. monstrare – ukazovat) Liturg. nádoba sloužící k vystavení těla Kristova, aby mohlo být ukázáno a uctíváno. Na noze s vysokým dříkem spočívá zasklená schránka, v níž je půlměsícové držadlo (lat. lunula – měsíček) na upevnění posvěcené hostie. Kult těla Kristova narůstal od 12. stol., ale zpočátku byla hostie uctívána v kalichové nádobě (ciborium). Tvar nádoby se proměňoval. Starší (gotické) m. mají podobu ozdobné věžičky, novější (počínaje barokem) tvar slunce se zlatými nebo stříbrnými paprsky.

Pavel Spunar