ciborium (JKI-K)

ciborium V architektuře nástavba o čtyřech oporách, která chrání nebo zvýrazňuje trůn, oltář, studnu nebo hrob. Oproti baldachýnu je c. vždy zhotoveno z pevného materiálu (kámen). Od raného středověku také nádoba (kalich) k uchování posvěcené hostie k přijímání (eucharistie). C. neodvozuje své pojmenování od lat. cibus (pokrm), ale od oltáře s c., s nímž eucharistická nádoba souvisela. Do 13. stol. byla c. často zhotovena ze dřeva nebo ze slonové kosti, později se prosadily ušlechtilé kovy (sklo bylo v potridentské době zakázáno). Již od počátku bývalo c. zdobeno eucharistickými motivy (křížek nebo beránek). C. se zahalovalo bílým hedvábným pláštíkem.

Pavel Spunar