motu proprio (JKI-K)

motu proprio (lat. z vlastního podnětu) Listina, kterou ve formě nařízení vydává papež. Většinou má organizační charakter: např. m.p. Appropinquante Concilio (6. 8. 1962) stanovilo jednací řád druhého vatikánského koncilu.

Břetislav Horyna