nartex (JKI-K)

nartex (řec. narthéx) V raně kř. a byzantských kostelích krytá předsíň hl. lodi oddělená sloupy, zábradlím nebo stěnou, určená pro katechumeny a kajícníky. Tzv. exonartex byl krytý vchod otevřený do ulice.

Pavel Spunar