nirguna (Hind)

nirguna [nirguṇa] – „bez vlastností“, „bez přívlastků“. Je to přídavné jméno, kterým je označováno brahma o sobě čili nemanifestovaná božská absolutní skutečnost (srvn. opak: saguna).

Karel Werner