novic (JKI-K)

novic (z lat. novus – nový) Uchazeč o přijetí do řeholního společenství. Každý nový člen komunity, než je přijat, musí se podrobit zkouškám a projít zkušebním obdobím (noviciát). N. podléhá novicmistrovi, nosí obvykle řeholní oděv a zachovává klášterní řeholi.

Pavel Spunar