omofor (JKI-K)

omofor (řec. ómoforion) V pravoslaví součást roucha liturgického, bez něhož nesmí biskup sloužit žádnou bohoslužbu. Je to dlouhý a široký pruh látky spínaný na ramenou tak, aby jeden konec splýval na prsa a druhý na záda. Symbolizuje zbloudilou ovci nalezenou a domů na ramenou přinesenou pastýřem.

Pavel Boček