ordinace (JKI-K)

ordinace (lat. ordinatio – uspořádání, ustanovení) Průběh obřadu svěcení, jímž je diakon, kněz nebo biskup pověřován duch. službou. V pravoslaví a římkat. církvi je o. jedna ze svátostí. Hl. částí obřadu je tzv. vzkládání rukou (chirotonie) a vzývání Ducha svatého; v kat. církvi vykonávají o. tři biskupové při svěcení biskupa a jeden biskup při svěcení kněze a jáhna. Následuje konsekrace hlavy a rukou nového biskupa. Protest. církve zavedly pouze obřad vkládání rukou při ordinaci.

Helena Pavlincová