chirotonie (JKI-K)

chirotonie Obřad kladení (též vzkládání či vkládání) rukou při svěcení jáhna, kněze a biskupa (ordinace, konsekrace). V pravosl. církvi ch. uděluje v průběhu svaté liturgie a v prostoru oltáře biskup, v případě ch. biskupské kolegium minimálně tří biskupů.

Pavel Boček