ornát (JKI-K)

ornát (z lat. orno – zdobit, slavit) Liturg. šat, který se vyvinul z řím. pláště zv. paenula, v němž kněz slouží mši svatou. Nazývá se také kasule (z lat. casula – chýška), protože plášť zahaloval tělo na způsob stanu; neměl rukávy a nahoře měl otvor pro hlavu. Někdy je o. zhotoven z drahých látek a zdoben křížem.

Pavel Spunar