pentékosté (JKI-K)

pentékosté (též letnice, seslání Ducha svatého, Padesátnice) Padesátý den po Velikonocích, desátý den po svátku Nanebevstoupení Ježíše Krista se slaví památka seslání Ducha svatého, jež navazuje na tradici žid. svátku J Šavu´ot. Pravosl církev slaví v tento den i svátek sv. Trojice (rok církevní).

Pavel Boček